2018-yamaha-mt07-static-2_0

Kategorija - A

motocikli sa ili bez bočne prikolice;

*motorna vozila na tri kotača čija je snaga veća od 15 kW,
*minimalna starosna dob za kategoriju A je 24 godine, odnosno 20 godina ukoliko vozač ima vozačku dozvolu za upravljanje vozilom A2 kategorije najmanje dvije godine

MCB122009 R 006

Kategorija - A1

motocikli sa ili bez bočne prikolice, radnog obujma motora do 125 cm3 i snage motora od najviše 11 kW i odnosom snage i mase koji ne prelazi 0,1 kW/kg;

*motorna vozila na tri kotača čija snaga nije veća od 15 kW,
*minimalna starosna dob za kategoriju A1 je 16 godina.

3f08269666dc4129bf593c1679a5d3a2

Kategorija - A2

motocikli sa ili bez bočne prikolice, čija snaga ne prelazi 35 kW i čiji omjer snaga/masa ne prelazi 0,2 kW/kg, a ne potječu od vozila čija je snaga dvostruko veća i više

*minimalna starosna dob za kategoriju A2 je 18 godina.

DSC_5416

Kategorija - B

*minimalna starosna dob za kategoriju B je 18 godina.

*Osoba koja ima položenu B kategoriju, smije upravljati i vozilima AM, F i G kategorije.